Mansukh Patel Producten

Mansukh Patel is een man met een opdracht en hij is altijd onderweg. In feite is hij in alles wat hij doet een leraar, die anderen inspireert om te proberen hun hoogste mogelijkheden te verwezenlijken. Als je hem bezig ziet vraag je je af waar hij de energie vandaan haalt om zich zo volledig aan elke situatie te geven. Hij is in staat van mensen te houden met een warmte en een diepgang die heel zeldzaam zijn, en heeft een zo groot charisma dat iedereen die met hem in contact komt alleen al daardoor verandert. Het leven in Kenia gaf hem een diep mededogen met de mens. Hij combineert zijn kennis als biochemicus en zijn werk met kankerpatiënten en brengt duizenden mensen emotionele, spirituele en lichamelijke verlichting.

Mansukh heeft het zeldzame vermogen om het ongrijpbare en wonderbaarlijke in het menselijk bestaan aan te raken en dat zin en betekenis te geven. Het lijkt wel alsof hij diep in ons innerlijk kan kijken en een antwoord kan formuleren op vaak onuitgesproken vragen en verlangens. We worden allemaal wel eens geconfronteerd met verwarring of conflicten of vragen ons af waarom relaties niet lopen zoals we graag zouden willen. We dromen allemaal wel eens van dingen die buiten ons bereik liggen.

De heldere en eenvoudige visie op het leven die Mansukh Patel in zijn boeken, CD’s en DVD’s voor ons neerzet, is er een van optimisme en hoop. Wie, wat of waar je ook bent en wat je ook doet, deze produkten zijn bestemd voor jou, gaan over jou. Ze reiken je het gereedschap aan om je leven in eigen hand te nemen en zelf te bouwen aan een schitterende, nieuwe toekomst.

Follow MeZijn produkten worden in Nederland uitgegeven door Dru Netherlands. Voor meer informatie en bestellingen kun je terecht op
www.mansukhpatel.nl
www.mansukhpatelblog.nl
www.mansukhpatelinspiratie.nl

Dru Netherlands
De Overmaat 73
6831 AG Arnhem
026 323 67 00
info@dru-nl.org
www.dru-nl.org
www.drushop.eu